Návrat na hlavní stranu

Areál staré zahrady s ohradní zdí [ Zámecký park ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746/4

Areál staré zahrady s ohradní zdí

při jižní straně hospodářského dvora, parc.č. 24/1, 24/3, 37/3

K jižní strananě dvora přiléhá areál staré zahrady, ohraničený zdí a západní strany branami a na severu doplněnou devíti vázami. Kamenné vázy, zdobené rokaji, stojí na zděných pilířích, členěných vpadlými výplněmy a ukončeny římsami. Obě brány tvoří na koso postavené kanelované pilastry s listovými hlavicemi, ukončené úseky kladí. Na jejich římsách jsou stojící postavy puttů se psy u nohou.
Zahrada je bez vzrostlé vegetace, obehnaná ohradní zdí na hraniční čáře parcely, ležící při jižní straně. staveb hospodářského dvora kláštera. První okrasné zahrady byly při klášteře budovány patrně mezi lety 1736 - 1749.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 01.04.2004 v 13:43 hodin


Copyright 2000-2023 © Luděk Šorm & kolektiv