Návrat na hlavní stranu

TANEČNÍ SPORT

Co je to taneční sport?
Taneční sport je název tanečního oboru, který byl a zatím je stále veřejností znám spíše pod názvem společenský tanec. Ke změně názvu došlo až v souvislosti se světovým uznáním společenského tance jako sportu a zařazení jej mezi olympijské disciplíny.
Taneční sport je rozdělen do dvou hlavních skupin:
Latinskoamerické tance: samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, pro děti polka
Standardní tance: waltz, tango, slowfox, valčík, quickstep
Taneční páry jsou děleny dle věku a výkonnosti:
podle věku do několika kategorií
  1. Děti I. věk do 10 let
  2. Děti II. věk od 10 do 12 let
  3. Junioři I. věk od 12 do 14 let
  4. Junioři II. věk od 14 do 16 let
  5. Mládež věk od 16 do 18 let
  6. Dospělí věk od 16 do 35 let
  7. Senioři věk nad 35 let
podle výkonnosti do tříd (D, C, B, A, M - mezinárodní)
Taneční sport nabízí vhodné využití volného času dětí, mládeže a dospělích. Dlouhodobá a pravidelná činnost vede:
¨ k rozvoji senzomotorické koordinace
¨ k dosažení správného držení těla
¨ k získání fyzické kondice
¨ k rozvoji hudebního vnímání - vyjádření rytmu, charakteru tance
¨ k utváření dobrých vztahů v kolektivu, ve kterém drogy, alkohol a cigarety nemají místo
ke zdravé soupeřivosti a píli
Zveřejněno 15.04.2002 v 23:36 hodin


Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm & kolektiv