Návrat na hlavní stranu

Městská památková rezervace Jihlava

id č:1982701 rok:1982 Obsah:7292/82
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 7.292/82-VI/1 ze dne 29.3.1982 o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci.

Jedno z našich nejstarších horních měst bylo založeno u bohatých ložisek stříbrné rudy v polovině 13. století. Středověký rozkvět města dokládají četné církevní památky (např. kostel sv. Jakuba), ale i některé v jádře dochované měšťanské domy s gotickými klenbami a loubími a část mohutného gotického opevnění. Již v této době se začal budovat labyrint podzemních chodeb; dnes je tento druhý největší podzemní komplex u nás zpřístupněn veřejnosti. Ve 14. století nastal útlum těžby stříbra a začalo se rozvíjet soukenictví. Z období baroka vyniká nejvíce jezuitský kostel sv. Ignáce na rozlehlém obdélném náměstí. Jihlava je dnes přirozeným centrem regionu Horácko a nabízí četné příležitosti ke kulturnímu vyžití a k zábavě; např. zoo či pozoruhodnou divadelní scénu. V návaznosti na renesanční mistrovský zpěv (po vzoru jihoněmeckých měst pěstován v ČR pouze v Jihlavě) se zde vyvinula tradice hudebních slavností a festivalů.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
19125 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kostel sv. Jakuba nám. Jakubské M
32497 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava městské opevnění M
25047 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava sloup se sochou P. Marie nám. Jakubské M
15122 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kašna Amfitrite nám. Míru M
41377 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kašna Neptunova nám. Míru M
30621 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.22 rodinný dům Joštova 27 M
37478 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.23 rodinný dům Joštova 25 M
16067 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.25 měšťanský dům Joštova 21 M
23434 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.30 měšťanský dům Joštova 11 M
14470 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.31 měšťanský dům Joštova 9 M
16606 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.34 měšťanský dům Joštova 2 M
45491 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.45 klášter minoritský Obránců míru M
34786 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.46 měšťanský dům Brněnská 19 M
22897 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.47 měšťanský dům Brněnská 17 M
18865 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.49 měšťanský dům Brněnská 13 M
32386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.52 měšťanský dům Lazebnická 5 M
36693 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.54 fara u kostela sv. Jakuba???? Lazebnická 1 M
17320 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.58 měšťanský dům Brněnská, nám. Míru 1 M
20839 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.59 měšťanský dům nám. Míru 19 M
14519 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.61 měšťanský dům Lazebnická 8 M
18794 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.63 měšťanský dům Brněnská 4 M
25375 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.64 měšťanský dům nám. Míru 17 M
17101 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.65 měšťanský dům nám. Míru 16 M
21776 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.67 měšťanský dům nám. Míru 15 M
16129 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.68 palác nám. Míru 14 M
38959 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.69 měšťanský dům nám. Míru 13 M
38083 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.75 měšťanský dům Farní 1 M
37894 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.80 mincovna U mincovny 2 M
37991 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.82 měšťanský dům U mincovny 6 M
37368 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.85 měšťanský dům U mincovny 9 M
19231 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.87 měšťanský dům U mincovny 5 M
23748 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.89 měšťanský dům nám. Míru, U mincovny 7 M
35848 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.90 měšťanský dům nám. Míru 6 M
35656 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.92 měšťanský dům nám. Míru 4 M
37771 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.96 měšťanský dům nám. Míru 2 M
16981 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.97 radnice nám. Míru 1 M
45334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.99 měšťanský dům nám. Míru 67 M
26221 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.100 měšťanský dům nám. Míru 66 M
39960 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.109 střední škola - gymnasium jezuitské Hluboká 1 M
16995 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.110 klášter jezuitský nám. Míru 64 M
41137 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.111 klášter dominikánský Pionýrů 2 M
27364 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.120 měšťanský dům Pionýrů 6 M
41550 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.121 měšťanský dům Pionýrů 8 M
18950 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.603 měšťanský dům Brněnská 24 M
36788 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.604 měšťanský dům Brněnská 22 M
25928 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.607 měšťanský dům Brněnská 20 M
19071 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.608 rodinný dům Brněnská 18 M
20460 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.618 měšťanský dům Lazebnická 17 M
29981 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.619 měšťanský dům Lazebnická 19 M
26147 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.622 měšťanský dům Lazebnická 22 M
32334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.626 měšťanský dům Brněnská 10 M
24580 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.629 měšťanský dům Brněnská 6 M
27575 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.635 měšťanský dům Úzká, Brněnská 1 M
37812 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.636 měšťanský dům nám. Míru 21 M
50713 / 7-8927 P Jihlava Jihlava Jihlava čp.637 měšťanský dům Čajkovského 38 M
26254 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.638 měšťanský dům nám. Míru 22 M
13830 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.639 měšťanský dům nám. Míru 23 M
46506 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.642 měšťanský dům nám. Míru 24 M
21458 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.643 měšťanský dům nám. Míru 24 M
20412 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.644 měšťanský dům nám. Míru 26 M
16627 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.648 měšťanský dům Malinovského 7 M
45272 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.650 měšťanský dům Čajkovského 45 M
23104 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.651 měšťanský dům Čajkovského 43 M
25442 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.653 měšťanský dům Čajkovského 39 M
27298 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.660 měšťanský dům Čajkovského 27 M
35618 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.661 měšťanský dům Čajkovského 25 M
44837 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.663 měšťanský dům Čajkovského 21 M
15257 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.664 měšťanský dům Čajkovského 19 M
20826 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.671 měšťanský dům Malinovského 13 M
19637 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1000 měšťanský dům Čajkovského 53 M
38781 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1008 měšťanský dům Čajkovského 69 M
36883 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1009 měšťanský dům Čajkovského 71 M
14353 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1010 měšťanský dům Čajkovského 73 M
30444 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1011 měšťanský dům Čajkovského 75 M
29334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1012 měšťanský dům Čajkovského 77 M
47103 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1035 měšťanský dům Obránců míru 33 M
37386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1036 měšťanský dům Obránců míru 31 M
45471 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1043 měšťanský dům Kosmákova 33 M
28082 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1044 měšťanský dům Kosmákova 31 M
34631 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1049 měšťanský dům Čajkovského 89 M
21859 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1050 měšťanský dům Čajkovského 87 M
21020 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1051 měšťanský dům Čajkovského 85 M
14014 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1054 měšťanský dům Čajkovského 79 M
24088 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1060 měšťanský dům Smetanova, Čajkovského 10 M
32866 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1065 měšťanský dům Smetanova 6 M
46644 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1066 měšťanský dům Čajkovského 80 M
21189 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1067 měšťanský dům Kosmákova 19 M
28174 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1073 měšťanský dům Kosmákova 9 M
46742 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1079 měšťanský dům Čajkovského 60 M
25640 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1082 měšťanský dům Kosmákova 7 M
14929 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1083 měšťanský dům Malinovského 4 M
37750 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1085 měšťanský dům Čajkovského 52 M
34677 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1088 měšťanský dům Malinovského 6 M
17950 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1090 měšťanský dům Malinovského 2 M
34533 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1091 měšťanský dům nám. Míru 29 M
24289 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1093 měšťanský dům Kosmákova 1 M
29753 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1095 měšťanský dům nám. Míru, Kosmákova 2 M
45069 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1096 měšťanský dům nám. Míru 32 M
46044 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1097 měšťanský dům nám. Míru 33 M
35240 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1099 měšťanský dům nám. Miru 34 M
36668 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1100 měšťanský dům nám. Miru 35 M
29817 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1101 měšťanský dům nám. Miru 36 M
15604 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1102 měšťanský dům nám. Miru 37 M
19228 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1128 měšťanský dům Mrštíkova 22 M
15010 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1129 měšťanský dům Brožíkova 21 M
32354 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1131 měšťanský dům Mrštíkova 26 M
17415 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1132 měšťanský dům Mrštíkova 28 M
36686 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1136 měšťanský dům Brožíkova 23 M
20516 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1143 měšťanský dům Brožíkova 31 M
27646 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1153 měšťanský dům Minoritská 11 M
24589 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1154 měšťanský dům Minoritská 9 M
34199 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1158 měšťanský dům Minoritská 1 M
25782 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1160 měšťanský dům Obránců míru 25 M
36088 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1161 měšťanský dům Obránců míru 23 M
22251 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1162 měšťanský dům Mrštíkova 4 M
45894 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1164 měšťanský dům Mrštíkova 8 M
35979 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1165 měšťanský dům Mrštíkova 10 M
30850 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1166 měšťanský dům Mrštíkova 12 M
36880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1167 měšťanský dům Mrštíkova 14 M
32381 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1172 měšťanský dům Mrštíkova 20 M
27580 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1182 měšťanský dům Obránců míru 9 M
34880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1183 měšťanský dům Obránců míru 7 M
35431 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1188 měšťanský dům nám. Míru 45 M
22424 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1189 měšťanský dům nám. Míru 44 M
18688 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1190 měšťanský dům nám. Míru 43 M
39582 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1191 měšťanský dům nám. Míru 42 M
18507 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1192 měšťanský dům nám. Míru 41 M
21273 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1196 měšťanský dům nám. Masarykovo 40 M
19375 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1198 měšťanský dům Brožíkova 2 M
34918 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1205 měšťanský dům nám. Míru 47 M
25250 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1208 měšťanský dům Matky Boží, Palackého 8 M
14345 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1211 měšťanský dům nám. Míru 48 M
34306 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1216 měšťanský dům nám. Míru 50 M
24822 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1217 měšťanský dům nám. Míru 51 M
46171 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1219 měšťanský dům nám. Míru 52 M
24883 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1220 měšťanský dům nám. Míru 53 M
30271 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1224 měšťanský dům nám. Míru 55 M
35284 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1233 měšťanský dům Palackého 9 M
22412 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1234 měšťanský dům Palackého 7 M
32095 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1235 měšťanský dům Palackého 5 M
18792 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1236 měšťanský dům Palackého 3 M
45570 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1237 měšťanský dům Obránců míru 10 M
46021 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1238 měšťanský dům Obránců míru 12 M
22301 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1239 měšťanský dům Obránců míru 14 M
26345 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1242 měšťanský dům Obránců míru 20 M
37113 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1243 měšťanský dům Obránců míru 22 M
47060 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1244 měšťanský dům Obránců míru 24 M
31371 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1245 měšťanský dům Obránců míru 26 M
40742 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1246 měšťanský dům Obránců míru 28 M
34250 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1247 měšťanský dům Obránců míru 30 M
23247 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1255 měšťanský dům 9. května 15 M
45609 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1260 měšťanský dům 9. května 16 M
16979 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1266 měšťanský dům 9. května 22 M
23138 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1267 měšťanský dům 9. května 24 M
26769 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1272 měšťanský dům 9. května 34 M
14238 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1279 měšťanský dům Věžní 24 M
25958 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1280 měšťanský dům Věžní 26 M
15764 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1284 měšťanský dům Husova 33 M
13924 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1291 měšťanský dům Husova 21 M
21304 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1292 měšťanský dům Husova 19 M
38984 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1297 měšťanský dům Palackého 29 M
21111 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1302 měšťanský dům Palackého 24 M
45872 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1310 měšťanský dům Husova 11 M
20099 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1311 měšťanský dům Husova 9 M
23386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1312 měšťanský dům Husova 7 M
45763 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1313 měšťanský dům Husova 5 M
15482 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1315 měšťanský dům 9. května 4 M
22064 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1317 měšťanský dům nám. Míru 57 M
24705 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1318 měšťanský dům nám. Míru 58 M
17476 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1320 měšťanský dům nám. Míru 60 M
25192 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1321 měšťanský dům Komenského, nám. Míru 1 M
23605 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1324 měšťanský dům Komenského 7 M
18731 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1325 měšťanský dům Komenského 9 M
31907 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1326 měšťanský dům Komenského 11 M
24056 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1332 měšťanský dům Komenského 12 M
29050 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1333 měšťanský dům Komenského 10 M
15505 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1334 měšťanský dům Komenského 8 M
16518 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1335 měšťanský dům Komenského 6 M
42102 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1339 měšťanský dům Pionýrů 3 M
41750 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1340 měšťanský dům Pionýrů 5 M
40857 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1349 měšťanský dům Komenského 18 M
15880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1350 měšťanský dům Komenského 20 M
30262 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1351 měšťanský dům Pionýrů 17 M
29754 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1352 měšťanský dům Pionýrů 19 M
32516 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1607 měšťanský dům Divadelní 12 M
44855 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1610 měšťanský dům Komenského 31 M
28159 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1611 špitál Komenského 27 M
22565 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1614 měšťanský dům Komenského 23 M
28571 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1615 měšťanský dům Komenského 21 M
28120 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1616 měšťanský dům Komenského 19 M
17559 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1617 měšťanský dům Komenského 17 M
28084 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1619 měšťanský dům Husova 4 M
39023 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1621 měšťanský dům Husova 8 M
22559 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1622 měšťanský dům Husova 20 M
37832 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1623 měšťanský dům Husova 12 M
31335 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1625 měšťanský dům Husova 16 M
22698 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1626 měšťanský dům Husova 18 M
35156 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1629 měšťanský dům Škrétova 5 M
46393 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1630 měšťanský dům Škrétova 3 M
17992 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1633 měšťanský dům Husova, Palackého 24 M
36614 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1637 měšťanský dům Palackého 44 M
24500 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1639 měšťanský dům Palackého 47 M
21690 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1640 měšťanský dům Palackého 45 M
37020 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1648 měšťanský dům Husova 36 M
17119 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1652 měšťanský dům Husova 44 M
38099 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1655 měšťanský dům Husova 50 M

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz

Typ záznamu: Městská památková rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2005 v 10:35 hodin


Copyright 2000-2021 © Luděk Šorm & kolektiv