Návrat na hlavní stranu

VŠEOBECNÉ INFORMACE O EGYPTU

Abu Simbel
Abu Simbel

Egypt se může pyšnit jednou z nejstarších civilizací na světě. Dnes má svou vlastní kulturu, kterou vybudovalo velké množství Faraónů, kteří rozdělili Egypt na horní a dolní. Dobu rozkvětu Egypta rozdělují historikové na Starou říši, Střední říši a Pozdní období. Od roku 30 př. n. l.se Egypt stal římskou provincií. Roku 642 n. l. vnutili zemi arabští dobyvatelé arabštinu a islám. Roku 1517 dostali zemi pod kontrolu osmanští Turci a Egypt začal pomalu hospodářsky a kulturně upadat. Po krátké francouzské okupaci na přelomu 18. a 19. století přešla moc na osmanského místokrále z Albánie Mohammeda Alího, který zemi zadlužil u Británie, která v roce 1882 převzala kontrolu země i Suezského průplavu. Egypt se stal roku 1914 britským protektorátem a v roce 1922 získal formální nezávislost a stal se konstituční monarchií. Egypt prožíval značný historický boom, vystavěl Asuánskou přehradu a v roce 1967 ztratil Sinajský poloostrov v šestidenní válce s Izraelem.

Geografie

Giza
Giza

Egypt, země faraónů, pyramid, země životodárné řeky Nil, krásného Rudého moře plného korálových útesů, rozkládající se mezi Středozemním a Rudým mořem na pomezí Afriky a Asie. Země, kde díky úrodným záplavám řeky Nil (druhá nejdelší řeka na světě, 6671 km) vznikla jedna z nejstarších civilizací na světě kde dnes žije jen v Káhiře více jak 17 miliónů obyvatel z celkových 70. Většinu území Egypta tvoří poušť. Kromě okolí Nilu, kde žije nejvíce obyvatel, vznikla mnohá přímořská letoviska, která lákají své návštěvníky novými hotely, skvělými službami a především krásným koupáním.

Egyptská arabská republika se rozkládá v severovýchodní Africe u pobřeží Středozemního a Rudého moře a na Sinajském poloostrově. Značnou část území zaujímají pouště Sahara a Libyjská poušť s pánvemi a oázami, na jihozápadě s horskými masivy. Východně od údolí Nilu se pak nachází Arabská poušť, která je při pobřeží Rudého moře skalnatá a hornatá, podobně jako Sinajský poloostrov. Ve vnitrozemí je podnebí kontinentální s velkými výkyvy teplot, na severním pobřeží subtropické. Jediným stálým tokem je Nil, řada dalších údolí obsahuje vodu jen v období dešťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovité nebo travnaté, podél Nilu roste subtropické rostlinstvo. K nejpřitažlivějším pamětihodnostem patří pyramidy a sfingy.

Podle starodávného rčení je Egypt darem Nilu. Jeho úrodné náplavy umožnili vznik jedné z nejstarších civilizací světa a také největší koncentraci obyvatel na světě. Stavba Suezského průplavu v letech 1859-69, spojujícího Středozemní moře s Indickým oceánem, strategickou polohu Egypta výrazně umocnila.

Tabulka zeměpisných údajů:

Hlavní město Káhira (Al-Qahirah)
Jazyk arabština (úřední j.), angličtina a francouzština
Rozloha (km2) 1.001.450
Počet obyvatel 69.536.644
Nejnižší místo Qattara - propadlina -133 m
Nejvyšší místo Mount Catherine 2,629 m
Vyhlášení nezávislosti 1953 - republika

Kontaktní adresa CK SHENKO´S s.r.o.:

PRAHA: Truhlářská 11
110 00 PRAHA 1
Tel: 224 810 081
Tel/Fax: 222 319 036
gsm: 737 777 227
praha@shenkos.cz

OLOMOUC (centrála):Litovelská 117/6
779 00 OLOMOUC
Tel: 585 428 886
Tel/Fax: 585 227 078
gsm: 777 895 198
info@shenkos.cz
DALŠÍ INFORMACE: CK SHENKO´S

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 23.03.2003 v 20:43 hodin


Copyright 2000-2021 © Luděk Šorm & kolektiv